What’s in Oud Oil? – สารประกอบในกฤษณา

30nov15

สารประกอบในกฤษณา – สิ่งชี้วัดกลิ่นพิเศษที่เป็นเอกลักษ์ของน้ำมันกฤษณา

แม้ว่าจะมีปัจจัยหลายประการที่บ่งชี้คุณภาพของน้ำมันกฤษณาว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ แต่สิ่งที่เป็นที่นิยมที่สุดในการแยกคุณภาพในท้องตลาดคือ กลิ่น สี ความหนืด และความติดทนนาน คุณรู้หรือไม่ว่าในน้ำมันกฤษณานั้นมีสารประกอบทางเคมีหลายชนิดที่สามารถบอกเราได้ว่าน้ำมันกฤษณาแต่ละตัวนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

จากการทดสอบหาสารประกอบในน้ำมันกฤษณา พบว่าสารประกอบที่พบมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ Agarospirol (อะกาโรสไปรอล) ซึ่งเป็นสารที่บ่งบอกว่าน้ำมันชนิดนี้เป็นน้ำมันกฤษณาหรือไม่ ถ้าหากไม่มีสารนี้แสดงว่าเป็นน้ำมันกฤษณาปลอม หรือสังเคราะห์ขึ้น โดยจะให้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำมันกฤษณาซึ่งเป็นกลิ่นโทนไม้ที่มีความเผ็ดร้อนแบบ spicy, peppery, woody

นอกจากนี้สารประกอบที่สำคัญอีกชนิดที่พบมากคือ Eudesmol (อูเดสมอล) เป็นสารที่ให้แนวกลิ่นโทนหวาน มัน (Sweet, Waxy) โดยจะพบมากในน้ำมันกฤษณาที่มีอายุมาก ถ้าหากพบสารนี้ปริมาณมาก กลิ่นของน้ำมันกฤษณาจะมีลักษณะหวาน หอม นุ่มนวลมากกว่าโทนกลิ่นแนวเปรี้ยวแบบ Balsamic (น้ำส้มบัลซามิค) ที่สามารถพบได้ในน้ำมันกฤษณาบางชนิด

Leave a Comment