ISO 9001 : 2015

บริษัทรีด้อม ได้รับการยอมรับจาก ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพระดับสากลและเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อผลิตน้ำมันกฤษณาที่มีคุณภาพโดยที่ยังคงรักษาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมไว้ มากกว่านั้นเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในเรื่องของการจัดหาน้ำกฤษณาให้กับลูกค้าอย่างมั่นคงตลอดทั้งปี