เลี้ยวเข้าถนน 3299 มุ่งหน้าไปเขื่อนคีรีทาร ป้ายจะอยู่ด้านซ้ายมือตามพิกัด

>>map

เลี้ยวเข้าถนน 3299 มุ่งหน้าไปเขื่อนคีรีทาร แปลงไม้จะอยู่ด้านขวามือก่อนถึง zone ป้าย

map

เลี้ยวเข้าถนน 3157 จากนั้นมุ่งหน้าไป ตำบลบ่อพลาย อำเภอบ่อไร่ จุดสังเกต ให้ขับเลยที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ ไปเล็กน้อยจะมีทางแยกซ้ายมือ ให้-เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสายเทศบาล 4 มุ่งหน้าไปตามพิกัด จะมีทางแยกซ้ายมือเป็นทางเข้าแปลงไม้

map

เลี้ยวเข้าถนน 3157 มุ่งหน้าไปอำเภอบ่อไร่ ให้เลี้ยวขวาตรง 4 แยกหน้าโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จากนั้นขับตรงไปประมาณ 2.2 กิโลเมตร จะถึงแปลงไม้ ป้ายจะอยู่ทางซ้ายมือ

map

เลี้ยวเข้าซอยบังกะโลเย็นฉ่ำ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอย (ซ้ายแรก) จากนั้นขับตรงไป ให้เลี้ยวขวาเข้าซอย (ขวาแรก) จากนั้นขับตรงไปตามถนนคอนกรีดจนสุดทาง จะสังเกตเห็นป้ายโครงการพอดี

map

เลี้ยวเข้าถนน 3157 มุ่งหน้าไปอำเภอบ่อไร่ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงข้าม “วัดนนทรีย์” จากนั้นขับตรงไปตามทาง สังเกตเมื่อข้ามสะพานเล็ก ทางเข้าแปลงจะอยู่ด้านขวามือ (สังเกตป้ายโครงการ แล้วเลี้ยวขวาเลย)

map

-ไม่ติดทางหลัก

-VDO ทางเข้า

map

เลี้ยวเข้าถนน 3157 มุ่งหน้าไปอำเภอเขาสมิง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างวัด สังเกต “วัดบ้นาเจียรพัฒนา” จากนั้นขับตรงไปตามถนน ป้ายแปลงไม้จะอยู่ด้านขวามือ

map

เลี้ยวเข้าถนน 3159 มุ่งหน้าไปตำบลวังตะเคียน จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 3388 สังเกตุก่อนถึงจุดเลี้ยวต้องขับผ่าน “โรงเรียนบ้านโป่ง” และ “โรงพยาบาลบ้านโป่ง” ด้านขวามือ จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3388 เลี้ยวเข้าแยกซ้ายมือแรก จากนั้นขับตรงไปในซอยให้เลี้ยวขวาเข้าสวนปาล์ม ขับตามทางไปประมาณ 800 เมตร ป้ายแปลงไม้จะอยู่ด้านขวามือ ติดถนน

map

เลี้ยวเข้าถนน 3157 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอย ปากทางมีป้ายบอก “วัดมุมสงบ” จากนั้นขับตรงไปเจอ 4 แรก ให้แลี้ยวขวา จากนั้นขับตรงไปตามถนนหลักประมาณ 5.7 กิโลเมตร ป้ายแปลงไม้จะอยู่ด้านขวามือ ติดถนน

map

เลี้ยวเข้าถนน 3159 มุ่งหน้าไปอำเภอบ่อไร่ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างโรงเรียนบ้านตามาง (โดยขับเลยทางเข้าโรงเรียนไปเล็กน้อย) จากนั้นขับตรงไปตามทาง (ถนน 4022) จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย โดยสังเกตุ ศาลาขวามือ (อยู่หน้าทางแยกพอดี) จากนั้นขับตรงไปในซอยไปประมาณ 450 เมตร แปลงไม้จะอยู่ด้านซ้าย และขวามือ ไม่มีป้ายโครงการ ไม่มีรั้ว 

map

เลี้ยวเข้าถนน 3494 (แยกตรงอยู่เทิร์นแรก จากทางเข้าบริษัท) จากนั้นขับตรงไปบน 3494 จากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าถนนซอย (คอนกรีด) จากนั้นขับตรงไปตามถนนประมาณ 1 กิโลเมตร ป้ายแปลงไม้จะอยุ่ซ้ายมือ ติดถนน

map

เลี้ยวเข้าถนน 3494 (แยกตรงอยู่เทิร์นแรก จากทางเข้าบริษัท) จากนั้นขับตรงไปบน 3494 จากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าถนน 1002 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 1002 สังเกต “สะพานข้ามคลองห้วยแร้ง” ด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพาน หลังจากข้ามสะพานแล้วให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงไปถึง 4 แยก ให้เลี้ยวขวา จากนั้นให้ขับตรงไปอีก 300 เมตรจะมีทางแยกขวา ให้เลี้ยวขวาเข้าซอย จากนั้นขับตรงไปในซอยประมาณ 750 เมตรให้เลียวขวาอีกที จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายในสวนยางและขับตรงไปจะเจอป้ายแปลงไม้เลย

map

มุ่งหน้าไปสะพานแม่น้ำตราด จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 1002 “สังเกตวิทยาลัยชุมชนตราด” จากนั้นขับตรงไปบถนน 1002 ประมาณ 18 กิโลเมตร จะถึง 4 แยกให้เลี้ยวซ้าย จากนั้นขับตรงไปบนถนน ป้ายแปลงไม้จะอยู่ด้านขวามือ สังเกตจากรั้ว (ฟ้า-เขียว) ติดถนน

map

แปลงนี้อยุ่ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 317 ให้ขับตรงไปบนถนน 317 ไปประมาณ 22 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 3035 สังเกตป้ายบอกทาง “วันเขาบรรจบ” ตรงทางแยก จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3035 ไปประมาณ 4 กิโลเมตร เจอทางแยกตัว T ให้เลี้ยวขวา สังเกตป้ายบอกทาง  “วันเขาบรรจบ” จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเรียยเสาไฟบนถนนแดง ขับตรงไปประมาณ 1.3 กิโลเมตรจะถึงแปลงไม้

**ทางเข้า จะเป็นทางเข้าสวนผลไม้ป้ายแปลงไม้จะอยู่บนเขา หลังสวนทุเรียน

map

แปลงนี้อยู่เขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3158 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 3157 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3157 ไปประมาณ 27 กิโลเมตร สังเกต “โรงเรียนวัดช้างทูน” ขับเลยโรงเรียนไปเล็กน้อย ให้เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าสู่ถนนหมายเลข 3299 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3299  ไปประมาณ 26 กิโลเมตร เจอทางแยก สังเกตุป้าย “บ้านแสงแดง” ทางซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้าย จากนั้นขับตรงไปประมาณ 3.3 กิโลเมตร ให้สังเกตุซ้ายมือจะมีแยกซ้าย ให้เลี้ยวซ้ายเรียบป่ายาง ขับตรงไป ผ่านสะพานข้ามคลองเล็ก รวมระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมต สังเกตุจะมีบ้านพัก จากนั้นขับตรงไปขึ้นเขาตามทาง โดยอิงพิกัดป้ายเป็นหลัก
**ทางเข้าแปลงแสงแดง Click here

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3158 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 3157 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3157 ไปประมาณ 27 กิโลเมตร สังเกต “โรงเรียนวัดช้างทูน” ขับเลยโรงเรียนไปเล็กน้อย ให้เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าสู่ถนนหมายเลข 3299 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3299  ไปประมาณ 9 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายลอดซุ้มประตู “วัดหนองบอน” จากนั้นขับตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ซอยสุรชัย โดยซอยจะอยู่เลยแอ่งน้ำ(ขวามือ) มาเล็กน้อย จากนั้นขับตรงเข้าไปในซอยสุรชัย ประมาณ 600 จะถึงปากทางเข้าแปลงไม้ บริเวณปากทางจะมีแคมป์คนงาน และบ่อน้ำ

*ป้ายจะอยู่หลังแคมป์ คนงานข้างบ่อน้ำ

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3158 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 3157 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3157 ไปประมาณ 27 กิโลเมตร สังเกต “โรงเรียนวัดช้างทูน” ขับเลยโรงเรียนไปเล็กน้อย ให้เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าสู่ถนนหมายเลข 3299 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3299  ไปประมาณ 9 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายลอดซุ้มประตู “วัดหนองบอน” จากนั้นขับตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ซอยสุรชัย โดยซอยจะอยู่เลยแอ่งน้ำ(ขวามือ) มาเล็กน้อย จากนั้นขับตรงเข้าไปในซอยสุรชัย ประมาณ 400 จะถึงแปลงไม้ แปลงไม้จะอยู่ด้านซ้ายมือ

ป้ายจะอยู่ด้านซ้ายมือ

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3158 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 3157 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3157 ไปประมาณ 27 กิโลเมตร สังเกต “โรงเรียนวัดช้างทูน” ขับเลยโรงเรียนไปเล็กน้อย ให้เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าสู่ถนนหมายเลข 3299 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3299  ไปประมาณ 9 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายลอดซุ้มประตู “วัดหนองบอน” จากนั้นขับตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ซอยสุรชัย โดยซอยจะอยู่เลยแอ่งน้ำ(ขวามือ) มาเล็กน้อย จากนั้นขับตรงเข้าไปในซอยสุรชัย ประมาณ 400 จากนั้นเดินเข้าทางเข้าป่ายางด้านซ้ายมือไปประมาณ 300 เมตร จะถึงแปลงไม้ แปลงไม้จะอยู่กับสวน “มะม่วงหิมมะพาน”

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3158 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 3157 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3157 ไปประมาณ 26 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้าย ทางแยกจะอยู่เยื้องกับเข้า “วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่” จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 2.4 กิโลเมตร จะเจอทางแยกตัว Y ให้เลี้ยวขวา จากนั้นให้ขับตรงไปอีกประมาณ 500 เมตรจะถึงแปลงไม้


*ป้ายแปลงไม้จะอยู่ซ้ายมือ เดินขึ้นเนินไปเล็กน้อย

map

จากถนนหมายเลข 3 มุ่งหน้าไปถนนหมายเลข 3158 ขับตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 3157 จากนั้นให้ขับตรงไปบนถนนหมายเลข 3157 ไปประมาณ 31 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายตรงแยก “กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่ 116” ขับตรงเข้าไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้าย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย เป็นถนนคอนกรีทเล็ก ขับตรงเข้าไปประมาณ 1.3 กิโลเมตรจะถึงแปลงไม้

map

เดินต่อจาก “ป้ายมะนาว 2” ไปประมาณ 200 เมตร ป้ายจะอยู่ด้านขวามือ

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3159 ขับตรงไปบนถนนหมายเลข 3159 ไปประมาณ 26.5 กิโลเมตร ถึง 4 แยก (ปั้มน้ำมันอยู่ซ้ายมือ) ให้แล้วซ้ายเข้าถนนหมายเลข 3157 ขับตรงไปบนถนน 3157 ประมาณ 2.7 กิโลเมตร (สังเกตุร้านบ่อไร่มิตรเกษตร) เลยร้านบ่อไร่มิตรเกษตรไปเล็กน้อย ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนซอน ในซอยจะมีแยกตัว Y ให้เลี้ยวซ้ายและขับตรงไปประมาณ 500 เมตรจะถึงแปลงไม้ แปลงไม้จะอยู่ซ้ายมือ (เดินเข้าไปในแปลงสัปปะรดนิดหน่อย)

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3159 ขับตรงไปบนถนนหมายเลข 3159 ไปประมาณ 26.5 กิโลเมตร ถึง 4 แยก (ปั้มน้ำมันอยู่ซ้ายมือ) ให้แล้วซ้ายเข้าถนนหมายเลข 3157 ขับตรงไปบนถนน 3157 ประมาณ 2.7 กิโลเมตร (สังเกตุร้านบ่อไร่มิตรเกษตร) เลยร้านบ่อไร่มิตรเกษตรไปเล็กน้อย ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนซอน ในซอยจะมีแยกตัว Y ให้เลี้ยวซ้ายและขับตรงไปประมาณ 500 เมตรจะถึงแปลงไม้ แปลงไม้จะอยู่ขวามือ

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3159 ขับตรงไปบนถนนหมายเลข 3159 ไปประมาณ 26.5 กิโลเมตร ถึง 4 แยก (ปั้มน้ำมันอยู่ซ้ายมือ) ให้แล้วซ้ายเข้าถนนหมายเลข 3157 ขับตรงไปบนถนน 3157 ประมาณ 3.6 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย สังเกต “ปั้มปตท.” ซอยจะอยู่เลยปั้มปตท. ไปเล็กน้อย จากนั้นขับเข้าไปในซอยไปประมาณ 300 เมตรแปลงไม้จะอยู่ซ้ายมือ แปลงไม้จะอยู่ใน “บังกะโลเย็นฉ่ำ”
*ป้ายจะอยู่ซ้ายมือหลังบังกะโล 3

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3159 จากนั้นขับตรงไปบน 3159 ไปประมาณ 24 กิโลเมตร ให้เลี้ยวเข้าซอยดั้งเดิม หลังจากนั้นขับตรงไปตามทาง ในสวนปาล์มประมาณ 900 เมตร 

*ไม่มีป้าายโครงการ

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3159 ขับตรงไปบนถนนหมายเลข 3159 ไปประมาณ 22 กิโลเมตร จะเจอ 4 แยก ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 4007 จากนั้นให้ขับตรงไปบนถนน 4007 ไปประมาณ 1.5 กิโลเมตรจะเจอทางแยกขวา “เข้าไร่ปาล์ม” จากนั้นให้ขับเรียบไร่ปาล์มไปประมาณ 1 กิโลเมตร แปลงไม้จะอยู่ด้านขวามือ บริเวณทางโค้ง

map

ให้เลี้ยวเข้าซอยไปประมาณ 200 เมตร จะมีทางเข้าบ้านคนทางซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป แปลงไม้จะอยู่ซ้ายมือ และรอบๆ “บริเวณสระน้ำ”

map

ทางเข้าจะอยู่ห่างจากทางเข้า “สระใหญ่ 2 โซนป้ายโครงการ” ไปประมาณ 100 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสวนปาล์มไปประมาณ 200 เมตร จะเจอแคมป์คนงาน แปลงไม้จะ “อยู่บริเวณสระน้ำ”

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3159 ขับตรงไปบนถนนหมายเลข 3159 ไปประมาณ 19 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวา ทางแยกจะอยู่ก่อนถึง “สะพานข้ามคลองโสน” เล็กน้อย จากนั้นให้ขับตรงไปในซอยบนถนนคอนกรีด ประมาณ 900 เมตร จะมีทางโค้งหักศอก (เมื่อถึงทางโค้งหักศอกจะมีต้นกฤษณา และมีป้าย(ป้ายเลข) treedom ตีติดอยู่) ให้ขับตรงไป แปลงไม้จะอยู่ด้านซ้ายมือ 

*ตรงข้ามป้ายจะมีบ้านพักคนงาน 

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3159 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 17 กิโลเมตร จุดสังเกตให้ขับเลย “เสาสัญญาณโทรศัพท์” ไปเล็กน้อย ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 4018 จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 4.6 กิโลเมตร จุดสังเกตให้ขับเลย “มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์” ไปเล็กน้อย ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนแดงและขับต่อไปบนถนนแดงประมาณ 400 เมตรจะถึงแปลงไม้

map

จากสะพานแม่น้ำตราดมุ่งหน้าไปทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมาายเลข 3157 จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 6 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน บ้านหนองกวาด-โพงตะเฆ่ จุดสังเกตหน้าซอยมีป้ายสีน้ำเงิน “โครงการถนนในหมู่บ้าน บ้านหนองกวาด-โพงตะเฆ่ หมู่ที่ 4 ” จากนั้นขับตรงเข้าไปในซอยประมาณ 400 เมตร แปลงไม้จะอยู่ด้านขวามือ

map

จากสะพานแม่น้ำตราดมุ่งหน้าไปทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมาายเลข 3157 จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 6 กิโลเมตร สังเกตป้ายบอกทาง “บ้านด่านชุมพล” กับ “บ้านทุ่งไก่ดัก” เลยป้ายเล็กน้อยจะมีทางแยกซ้าย ให้เลี้ยวซ้ายตามทาง ไปประมาณ 200 เมตรจะถึงแปลงไม้

map

มุ่งหน้าไปถนน 3157 ไปทาง “ตราดปาล์มออยล์” ทางเข้าแปลงไม้จะอยู่ขวามือก่อนถึง “เพื่อนเกษตรภัณฑ์” เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร ให้สังเกตไร่สัปปะรดด้านซ้ายมือ จะมีทางแยกซ้ายเข้าบ้านคน เดินจากจุดนี้ไปหาพิกัดเรียบไร่สัปปะรด ประมาณ 600 เมตร

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าสู่ถนน 3157 ไปทาง “ตราดปาล์มออยล์” เดินทางบน 3157 ประมาณ 11 กิโลเมตร ทางเข้าแปลงไม้จะอยู่ขวามือก่อนถึง “เพื่อนเกษตรภัณฑ์” เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 550 เมตร แปลงไม้จะอยู่ด้านขวามือ

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าสู่ถนน 3157 ไปทาง “ตราดปาล์มออยล์” เดินทางบน 3157 ประมาณ 11 กิโลเมตร แปลงไม้จะอยู่ด้านขวามือ ก่อนถึง “เพื่อนเกษตรภัณฑ์”

map

จากถนนหมาย 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข  3494 ขับตรงไปบนถนน 3494 อีกประมาณ 20 กิโลเมตร สังเกต “เสาสัญญาณโทรศัพท์” จะมีทางแยกขวาตรงเสาสัญญาณ ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนแดง จากนั้นขับตรงไปบนถนนแดงอีกประมาณ  400 เมตร จะถึงแปลงไม้

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3159 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 6.8 กิโลเมตร จุดสังเกตก่อนถึงแยกจะมีป้ายบอกทาง “บ้านแก่งไพร” ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน 4005 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 4005 ไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะเจอทางแยกตัว T ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 4013 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.3 กิโลเมตร ให้สังเกต “ร้านค้าขวามือ” ขับเลยร้านค้าไปเล็กน้อยให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย จากนั้นขับตรงไปในซอยประมาณ 400 เมตรจะถึงแปลงไม้

map

จากสะพานแม่น้ำตราดมุ่งหน้าไปอำเภอคลองใหญ่ จากนั้นเลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3271 จากนั้นขับตรงไปบน 3271 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าซอยคอกวัว จากนั้นขับตรงไปบนถนนคอกวัว ขับสะพานเล็ก แล้วสังเกตจะมีทางแยกเข้าสวนยางด้านขวามือ ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยสวนยาง สังเกตจะมีแคมป์คนงานอยู่ทางซ้ายมือ จากนั้นขับตรงไปเรียบสวนยางไปประมาณ 550 เมตรจะถึงป้ายแปลงไม้

map

**ทางเข้าอยู่ตรงข้ามทางเข้า แปลงคลองขวาง 3

จากสะพานแม่น้ำตราดมุ่งหน้าไปทิศตะวันออกขับตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้สังเกต “วัดเนินสูง” ขับเลยวัดเนินสูงไปเล็กน้อย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข  3271 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3271 ประมาณ 9 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวา จุดสังเกตก่อนถึงแยก จะมีสะพานเล็กข้ามคลอง “คลองขวาง” หลังจากนั้นขับตรงไปเล็กน้อยประมาณ 400 เมตร แปลงไม้จะอยู่ด้านขวามือ

map

จากสะพานแม่น้ำตราดมุ่งหน้าไปทิศตะวันออกขับตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้สังเกต “วัดเนินสูง” ขับเลยวัดเนินสูงไปเล็กน้อย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข  3271 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3271 ประมาณ 9 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้าย จุดสังเกตก่อนถึงแยก จะมีสะพานเล็กข้ามคลอง “คลองขวาง” หลังจากนั้นขับตรงไปเล็กน้อย แปลงไม้จะอยู่ด้านขวามือ หัวโค้งจะมีทางเล็กๆ ให้เลี้ยวขวาเข้าไป

map

จากสะพานแม่น้ำตราดมุ่งหน้าไปทิศตะวันออกขับตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้สังเกต “วัดเนินสูง” ขับเลยวัดเนินสูงไปเล็กน้อย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข  3271 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3271 จากนั้นให้เลี้ยวขวาบริเวณ 4 แยก (ให้สังเกตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม จะอยู่ทางซ้ายมือ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 3.4 กิโลเมตร จะเป็นลักษณะ 4 แยก แต่เป็นซ้ายแยกออกจากทางหลัก ให้เลี้ยวขวา แปลงไม้จะอยุ่ซ้ายมือ ขับตรงไป 200 เมตร จะมีทางเข้าแปลงไม้ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทาง ดังกล่าวป้ายโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือ

map

มุ่งหน้าไปทางอำเภอคลองใหญ่บนถนนหมายเลข 3 จากสะพานแม่น้ำตราด ไปทางตำบลชำรากประมาณ 22 กิโลเมตร แปลงไม้จะอยุ่ด้านขวามือ อยู่เยื้องกับ “ร้านเกษตรชำราก” (ต้องไปยูเทิร์น) 

map << zone ป้าย

zone 2 จะอยู่ก่อน zone ป้าย ต้นไม้จะกระจายอยู่บริเวณบ้าน โดยพิกัดจะอยู่บริเวณหัวสะพาน

map  << zone 2

จากสะพานแม่น้ำตราดมุ่งหน้าไปอำเภอคลองใหญ่ บนถนนหมายเลข 3 ไปประมาณ 14 กิโลเมตร สังเกตป้ายทางเข้า “สำนักงาน เทศบาลตำบลตะกาง” ป้ายโครงการเนินสูงจะอยู่ตรงข้ามกับป้ายทางเข้า สำนักงานเทศบาลตำบลตะกาง (คนละฝั่งถนน ต้องไปยูเทิร์นก่อน) โดยเดินอ้อมไปหลังบ้าน

map

จากสะพานแม่น้ำตราดมุ่งหน้าไปอำเภอคลองใหญ่ บนถนนหมายเลข 3 ไปประมาณ 14 กิโลเมตร สังเกตป้ายทางเข้า “สำนักงาน เทศบาลตำบลตะกาง” ให้ขับเลยไปเล็กน้อยจะเป็นทางโค้ง ให้สังเกตุป้ายบอกทาง “ถนนหมายเลข 1004” ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 1004 จากนั้นให้ขับตรงไปตามทางบน 1004 ไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะมีทางเบี่ยงขวาเข้าสวนยาง ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนเรียบสวนยาง จากนั้นขับตรงไปบนถนนสวนยางไปประมาณ 300 เมตร ป้ายแปลงไม้จะอยู่ด้านซ้ายมือ

map

Zone ป้าย มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกจากสะพานแม่น้ำตราด ไปทางตำบลตะกาง ประมาณ 16 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 1004 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 1004 ประมาณ 2 กิโลเมตรจะมีทางแยกซ้าย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าตามเส้นทางไปประมาณ 400 ให้สังเกตุบ้านสีชมพู จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าถนนตรงไป จากนั้นสังเกต “แท๊งก์น้ำปะปาด้านซ้ายมือ” จะมีบ้านคน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านคน แปลงไม้จะอยู่บริเวณแท๊งก์น้ำ

map << zone ป้าย

Zone 2 ตั้งต้นที่ zone ป้าย ขับออกมาจาก zone ป้ายเลี้ยวเข้าสู่ถนน 1004 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 1004 โดยอิงจากพิกัด แปลงไม้จะอยู่ซ้ายมือ บริเวณบ้านคน “บ้านคนจะอยู่บริเวณหลักกิโล 7 บ้านชำราก” (หลักกิโลจะอยู่ขวามือ ถ้ามาจาก zone 1)

map << zone 2

Zone 3 ตั้งต้นที่ zone 2 ให้ขับต่อไปบนถนน 1004 จาก zone 2 ไปประมาณ 360 เมตร ลักษณะจะเป็นทางโค้งขวา จะมีทางแยกเข้าสวนยางซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางแยกซ้ายมือ แปลงไม้จะอยู่ด้านซ้ายมือ

map << zone 3

Zone 4 ตั้งต้นที่ zone 3 ให้ขับต่อไปบนถนน 1004 จาก zone 3 ไปประมาณ 2.5 กิโลเมตร แปลงไม้จะอยุ่ขวามือ (โดยยึดจากพิกัดเป็นหลัก)

map << zone 4

Zone 5,6 ตั้งต้นที่ zone 4 ให้ขับต่อไปบนถนน 1004 จาก zone 4 ไปประมาณ 300 เมตร แปลงไม้จะอยู่ซ้ายมือ และขวามือ

map << zone 5,6

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3159 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3159 ไปประมาณ 5.4 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย จุดสังเกตซอยจะอยู่ซ้ายมือเลย “โรงเรียนบ้านตาบาง” ไปเล็กน้อย หลังจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆ จะ “ข้ามสะพาน” และ “ผ่านวัดบำโรณ” ไปประมาณ 3.7 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเรียบป่ายางไปประมาณ 600 เมตรจะถึงทางเข้าไปแปลงไม้ เนื่องจากแปลงไม้ไม่ติดถนน
**ระบุแปลงไม้ไม่ได้ รอสำรวจหน้างาน

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนน 3158 จากนั้นขับตรงไป จะมีปั้ม PT ให้สังเกต “ทางแยกตรงข้ามปั้ม PT”  ให้เลี้ยวขวาเข้าทางแยกขวา ขับตรงข้ามปั้ม PT ขับตรงไปเรียบสวนยาง จนถึงแยกตัว “Y” ให้เลี้ยวซ้าย จากนั้นขับตรงไปตามทางเรียบสวนยาง จนกระทั้งข้ามสะพานเล็ก จากนั้นเลยสะพานไปเล็กน้อยจะเป็นททางลักษณะขึ้นเนิน ให้สังเกตป้ายโครงการ จะอยู่ทางซ้ายมือ แปลงไม้จะอยู่ซ้ายมือเช่นกัน

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าซอยบริเวณ หัวโค้ง (ใน google map ระบุว่าเป็น “อู่ ช่างชล เซอร์วิส”) ป้ายโครงการอยู่ตรงพิกัด ส่วนไม้จะอยู่หลังบ้านและบริเวณรอบบ้าน
**ป้ายโครงการอยู่ใกล้กับถนนหลัก

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 3159 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3159 ไปประมาณ 11 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านคน “เป็นร้านชำเล็กๆ” ก่อนถึงจุดที่เลี้ยว จะผ่านทางเข้า “วัดวังตะเคียน” ไปเล็กน้อย

*หลังจากเลี้ยวเข้าบ้านคนจะมีทางเบี่ยง เมื่อขับตามทางไปเล็กน้อยจะสังเกตุเห็นป้ายโครงการอยู่ซ้ายมือ

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวซ้ายเข้าทางเข้าวัด “วัดแสนสุข” จากนั้นขับตรงไปบนถนนคอนกรีด ประมาณ 3 กิโลเมตรจะถึงแปลงไม้

map

ขับเลยโรงเรียนเขาสมิงวิทยาประมาณ 1.2 กิโลเมตร จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวซ้ายเข้าซอย จุดสังเกตหน้าปากซอยจะมี “ตึกแถวสร้างใหม่” หลังจากนั้นให้ขับตรงไปตามทางไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงแปลงไม้

map

Zone ป้ายโครงการ จากถนนหมายเลข 3  เลี้ยวซ้ายเข้าทางไปวัดสวนใน อยู่ตรงข้าม “ศูนย์พัฒนาตำบลเขาสมิง”  (แยกยูเทิร์น) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร ถึง 4 แยก ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยไปเล็กน้อยประมาณ 100 เมตร แปลงไม้จะอยุ่ทางด้านขวามือ

map

Zone 2 จะอยู่ปากทางเข้า zone ป้าย (ก่อนถึงแยกเลี้ยวเข้า zone ป้าย)

map

อยู่ติดกับโรงงาน (ทางเข้าจะอยู่ข้างๆ นวไพศาล คอนกรีด)

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวเข้าถนน 3156 จากนั้นขับตรงไปบน 3156 ประมาณ 6 กิโลเมตร ให้สังเกตทางจะเป็นลักษณะโค้งซ้าย และทางขวามือจะมีทางเบี่ยง พร้อมกับมีศาลาอยู่ปากทาง ให้เลี้ยวขวาเข้าทางเบี่ยง จากนั้นขับตรงไปบนทางเบี่ยงดังกล่าวเล็กน้อย แปลงไม้จะอยุ่ขวามือ

map

ต้ังต้นจากท่าโสม 1 ขับออกจากท่าโสม 1 ให้เลี้ยวขวาเข้าถนน 3156 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3156 ประมาณ 650 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเขาเส็ง จากนั้นขับตรงไปในซอยเขาเส็งไปประมาณ 850 เมตร ป้ายโครงการจะอยู่ซ้ายมือ ต้นไม้จะกระจายอยู่ในสวนทั้งซ้ายและขวามือ

map

จากถนนสาย 3 เลี้ยวเข้าสู่ถนน  3156 จากนั้นขับบนถนน 3156 ประมาณ 11 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงข้ามกับ ซอยท่าโสมล่าง ทางเข้าจะมีประตูเหล็กปิด ให้ขับอ้อมประตูเหล็ก และขับตรงไปประมาณ 1.8 กิโลเมตร จะถึงแปลงไม้ แปลงไม้จะอยุ่ด้านขวามือ

map

จากถนนสาย 3 เลี้ยวเข้าสู่ถนน  3156 จากนั้นขับบนถนน 3156 ประมาณ 11 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงข้ามกับ ซอยท่าโสมล่าง ทางเข้าจะมีประตูเหล็กปิด ให้ขับอ้อมประตูเหล็ก และขับตรงไปประมาณ 480 กิโลเมตร จะถึงแปลงไม้ แปลงไม้จะอยุ่ด้านขวามือ

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข  3156 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3156 ไปประมาณ 30 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอย “แหลมอวน-บ่อไทร” เรียบต้นไผ่ (จุดเลี้ยวจะอยู่บริเวร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่) ขับตรงไป ตามพิกัด แปลงไม้จะอยู่ขวามือ

map

ทางเข้าท่าเรือเฟอร์รื่ มีแปลงไม้ เริ่มป้ายต้นไม้ เบอร์ 1 ไม่มีข้อมูล

map

จากถนนหมายเลข 3 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข  3156 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3156 ไปประมาณ 25 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน 4006 จุดสังเกตก่อนถึงแยกเลี้ยวเข้า 4006 จะเลย “สถานีไฟฟ้าย่อยแหลมงอบ” ไปเล็กน้อย ปากทางเข้ามีป้ายบอก “ท่าเรือเฟอรี่” จากนั้นขับตรงไปบน 4006 ประมาณ 600 เมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าซอย “โป่งยายโก่ย” หลังจากนั้นขับตรงไปประมาณ 750 เมตร จะมีเป็นทางเลี้ยวหักศอก ให้เลี้ยวซ้ายและขับตรงไปตามทาง จะถึงคลองเล็กๆ จะมีสะพานให้ข้ามสะพาน ให้จอดรถตรงป่ากล้วยแล้วเดินขึ้นไป โดยยึด พิกัดเป็นหลัก

map

จากถนนหมายเลข 3 ขับเลย “โรงพยาบาลตราด” มุ่งหน้าไปถนนหมายเลข 3148 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3148 ประมาณ 3.8 กิโลเมตร สังเกตด้านขวามือเป็น “โรงเรียนวัดหนองเสม็ด” เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3155 ขับตรงไปตามถนน 3155 ประมาณ 17 กิโลเมตร สังเกตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ ขับเลย “องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่” ไปเล็กน้อย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยหนองหว้ากอก จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าบ้านคน ขับตามถนนส่วนบุคคลไปประมาณ 200 เมตรจะถึงแปลงไม้

map

จากถนนหมายเลข 3 ขับเลย “โรงพยาบาลตราด” มุ่งหน้าไปถนนหมายเลข 3148 จากนั้นขับตรงไปบนถนน 3148 ประมาณ 3.8 กิโลเมตร สังเกตด้านขวามือเป็น “โรงเรียนวัดหนองเสม็ด” เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3155 ขับตรงไปตามถนน 3155 ประมาณ 20 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้า “วัดอ่าวช่อ” ขับตรงไปจากปากทางเข้าวัดอีกประมาณ 200 เมตรจะถึงแปลงไม้

map

คำเตือน : พิกัด และคำอธิบายจัดทำขึ้นปี 2563 สถานที่ หรือคำอธิบายอาจคลาดเคลื่อนได้ โปรดใช้วิจารณญาณในการเดินทาง หากมีคนในพื้นที่จะทำให้การเดินทางแม่นยำมากยิ่งขึ้น