FAO ร่วมกับ PATT Foundation ชวนเยาวชนปลูกป่า ฉลองวันป่าไม้สากล

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับ มูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ (PATT Foundation) เฉลิมฉลองวันป่าไม้สากล นำเยาวชน 8 สถานศึกษา จากกรุงเทพมหานคร และกาญจนบุรี ร่วมทำกิจกรรมพิเศษ Kids-2-Forest (คิดส์ ทู ฟอเรสต์) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ และตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ พร้อมทั้งร่วมปลูกป่าในพื้นที่บ้านท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม

เกี่ยวกับมูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้

มูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ (PATT Foundation) ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสหราชอาณาจักร และจดทะเบียนในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2548 เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทำกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ท้องถิ่น เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ พื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เนื่องจากการลักลอบตัดต้นไม้ การพัฒนาด้านต่างๆ และการทำเกษตรกรรม
ปัจจุบันมูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ ได้ดำเนินโครงการต่างๆในหลายประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย อูกานดา เม็กซิโก ศรีลังกา แทนซาเนีย แอฟริกาใต้ และเคนย่า โดยสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pattfoundation.org