คำนิยมจากลูกค้า

คุณสมจิต รถทอง

รู้จักทรีด้อมจากงานสมาร์ทมันนี่ค่ะ โดยในงานก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ จึงทำให้เข้าใจโครงการกฤษณา และตัดสินใจร่วมโครงการตั้งแต่ในงานเลยค่ะ

Read More

คุณวิบูลย์ ลิขิตชัยวรรณ

เคยได้ยินชื่อบริษัทแต่ไม่เคยศึกษาจริงจังจนมาเจอในงานมันนี่เอ็กซ์โป จึงตัดสินใจร่วมโครงการกฤษณา เพราะเมื่อพิจารณาถึงแนวคิดของบริษัทในการปลูกต้นไม้ก็ถือว่าตรงกับที่ต้องการทุกอย่าง

Read More

คุณสมภพ เพทายบรรลือ

รู้จักโครงการจากงานแสดงสินค้า 5 ปีที่แล้ว ตอนแรกยังไม่มั่นใจจึงไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ และได้รับเชิญให้เข้าชมโรงงานและแปลงปลูกกฤษณาถึง 2 ครั้ง เมื่อกลับมาจึงตัดสินใจร่วมโครงการกฤษณา

Read More

คุณปิยะลักษณ์ เตรียมพาณิชย์กุล

ตอนแรกไม่มั่นใจเลย เพราะไม่เคยรู้จักธุรกิจแบบนี้ มันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเรา แต่หลังจากศึกษาข้อมูล ก็พบว่าบริษัทมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

Read More

คุณธาดาศักดิ์ ชวนประสิทธิ์

หลังจากได้ฟังคอนเซ็บต์ธุรกิจของบริษัท ประกอบกับข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ โรงงาน แปลงปลูก รวมถึงตลาดที่รองรับ ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจ และเชื่อถือในบริษัทนี้

Read More

คุณสุจินันต์ รัตนเดชา

เราเป็นคนชอบธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้อยู่แล้ว และทราบว่ามีโครงการลักษณะนี้อยู่ จนมาพบทรีด้อมในงานแสดงสินค้างานหนึ่ง จึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จนมั่นใจในความคุ้มค่า และความสมเหตุสมผลของโครงการ จึงตัดสินใจร่วมโครงการกฤษณา ซึ่งเรารู้สึกมีความสุขมาก เพราะได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ

Read More