เกี่ยวกับทรีด้อม

ทำไม? ต้องทรีด้อม

ทรีด้อม มีความชำนาญเป็นพิเศษด้านการบริหารจัดการและดูแลแปลงต้นกฤษณาอย่างครบวงจร โดยควบคุมคุณภาพตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะพันธุ์ การปลูก และดูแลรักษา ไปจนถึงการผลิตน้ำมันกฤษณาที่มีคุณภาพสูง และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตน้ำมันกฤษณาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เกี่ยวกับทรีด้อม

ทรีด้อม มีแปลงปลูกในพื้นที่จังหวัดตราดรวมกว่า 250,000 ต้น อยู่ในแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นกฤษณา พร้อมด้วยเทคโนโลยีในการผลิต และกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทำให้สามารถผลิตน้ำมันกฤษณาที่มีคุณภาพดีเยี่ยมได้

        นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำมันกฤษณาของทรีด้อมยังได้การรับรองจากไซเตส (CITES) ในการจัดจำหน่ายทั่วโลก และได้รับรองคุณภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับรอง ISO 9001:2008 ในด้านบริหารจัดการแปลงปลูกเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย รวมไปถึงการเข้าเป็นสมาชิกของ International Federation of Essential Oils and Aroma Trades (IFEAT) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันกฤษณารายแรกและรายเดียวในประเทศไทย แสดงถึงศักยภาพของบริษัทในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ำหอมและน้ำมันหอมระเหย และยังได้รับการรับรองอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Halal, Thailand Trust Mark, Green Industry, GLP ทำให้เป็นอีกข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งในตลาด

การรับรองของเรา

กระบวนการผลิต

เรือนเพาะชำ

เรือนเพาะชำทรีด้อม แหล่งอนุบาลต้นกล้ากฤษณา ตั้งแต่การเพาะเมล็ด จนโตเป็นต้นกล้าที่มีความแข็งแรง และมีความสูงถึงเกณฑ์ที่จะนำลงปลูกในแปลงปลูก โดยในแต่ละปี

การจัดการแปลงปลูก

ทรีด้อมมีความเชี่ยวชาญในการบริหารแปลงปลูกต้นกฤษณา และเคยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการเป็นระบบ

โรงงานผลิต

โรงงานผลิตน้ำมันกฤษณาของทรีด้อม ถือเป็นโรงงานผลิตที่มีมาตรฐาน และมีการจัดการที่ดี อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015