Delacon supports PATT, planting 500 trees

เดลาคอน ร่วมกับ มูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ ปลูกป่า 500 ต้น

เดลาคอน บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มาจากพืชในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ นำโดย นายมาคุส เดเดิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ (Plant A Tree Today Foundation) โดยมีนายแอนดรูว สตีล ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเป็นผู้นำในการปลูกป่าทดแทนจำนวนทั้งสิ้น 500 ต้นในพื้นที่แห้งแล้งที่ขาดการดูแล ณ บ้านลานคา จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ พนักงานบริษัทเดลาคอนกว่า 100 คนพร้อมกับอาสาสมัครชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ได้ร่วมในการปลูกป่าเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกในครั้งนี้

Leave a Comment