Asia Forestry Image Header

ทรีด้อม มีความชำนาญเป็นพิเศษด้านการบริหารจัดการและดูแลแปลงต้นกฤษณาอย่างครบวงจร โดยควบคุมคุณภาพตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะพันธุ์ การปลูก และดูแลรักษา ไปจนถึงการผลิตน้ำมันกฤษณาที่มีคุณภาพสูง และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตน้ำมันกฤษณาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ทรีด้อม มีแปลงปลูกในพื้นที่จังหวัดตราดรวมกว่า 350,000 ต้น อยู่ในแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นกฤษณา พร้อมด้วยเทคโนโลยีในการผลิต และกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ISO ทำให้สามารถผลิตน้ำมันกฤษณาที่มีคุณภาพดีเยี่ยมได้

 

Asia Forestry Image Header
Asia Forestry Image Header

 

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำมันกฤษณาของทรีด้อมยังได้การรับรองจากไซเตส (CITES)ในการจัดจำหน่ายทั่วโลก และได้รับรองคุณภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับรอง ISO 9001:2008 ในด้านบริหารจัดการแปลงปลูกเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย รวมไปถึงการเข้าเป็นสมาชิกของ International Federation of Essential Oils and Aroma Trades (IFEAT) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันกฤษณารายแรกและรายเดียวในประเทศไทย แสดงถึงศักยภาพของบริษัทในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ำหอมและน้ำมันหอมระเหย และยังได้รับการรับรองอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Halal, Thailand Trust Mark, Green Industry ทำให้เป็นอีกข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งในตลาด