ต้นกล้ากฤษณา

ต้นกล้ากฤษณา

เรือนเพาะชำทรีด้อม แหล่งอนุบาลต้นกล้ากฤษณา ตั้งแต่การเพาะเมล็ด จนโตเป็นต้นกล้าที่มีความแข็งแรง และมีความสูงถึงเกณฑ์ที่จะนำลงปลูกในแปลงปลูก โดยในแต่ละปี เรือนเพาะชำทรีด้อมสามารถผลิตต้นกล้ากฤษณาคุณภาพได้มากกว่า 100,000 ต้นต่อปี

ในด้านการดูแล ต้นกล้ากฤษณาต้องการการดูแลเอาใจใส่ค่อนข้างมาก ฉะนั้นพนักงานดูแลเรือนเพาะชำ จำเป็นต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษ ที่เรือนเพาะชำทรีด้อมจะจัดพนักงานดูแลต้นกล้ากฤษณาตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมคุณภาพ และป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้