ต้นกฤษณา

ต้นกฤษณา

ต้นกฤษณาเป็นไม้หอมที่ต้องการแหล่งน้ำ และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ทรีด้อมจึงเลือกจังหวัดตราดเป็นที่เพาะปลูก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศเหมาะสม มีลักษณะดินที่ดี อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุและสารอาหาร เหมาะแก่การปลูกต้นกฤษณามากที่สุดในประเทศไทย โดยทรีด้อมตระหนักถึงความสำคัญในทุกขั้นตอนของการปลูกต้นกฤษณา ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ดพันธุ์ การปลูก และดูแลรักษาอย่างดี เนื่องจากไม้กฤษณาเป็นพันธุ์ไม้หอมชั้นสูง การดูแลให้เจริญเติบโตนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางเกษตรเฉพาะด้านในการควบคุมดูแลซึ่งทำให้ได้ต้นกฤษณาที่มีคุณภาพดีที่สุด สำหรับนำไปผลิตเป็นน้ำมันกฤษณาคุณภาพสูงต่อไป

สายพันธุ์ Aquilaria crassna

ในแปลงปลูกกฤษณาทรีด้อม เลือกใช้ต้นกฤษณาสายพันธุ์ Aquilaria crassna ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ มีต้นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจริญเติบโตได้ดีในภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสมเท่านั้น โดยสายพันธุ์ Aquilaria crassna นี้สามารถพบได้ใน 7 ประเทศทั่วโลก
 

เนื่องด้วยต้นกฤษณาสายพันธุ์ Aquilaria crassna เป็นไม้หายากและมีมูลค่าสูง จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นไม้อนุรักษ์ใกล้สูญพันธุ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ ไซเตส (CITES) ดังนั้นในการดำเนินงานตามอุดมการณ์ด้านอนุรักษ์ป่าไม้ แนวคิดการปลูกต้น Aquilaria crassna จึงได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

สารกระตุ้น

ต้นกฤษณาสายพันธุ์ Aquilaria crassna เจริญเติบโตเร็วและหากลำต้นติดเชื้อจากเชื้อรา หรือถูกทำลายจากแมลง จะผลิตน้ำยางที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ที่รู้จักกันในนาม “สารกฤษณา” เพื่อปกป้องและซ่อมแซมส่วนที่ถูกทำลาย ซึ่งต้นกฤษณาที่เติบโตตามธรรมชาตินั้นอาจใช้เวลากว่า 10 ปี จึงจะผลิตสารนี้ออกมา

        ทรีด้อมจึงใช้ความพยายามทุ่มเทในการทดลอง และคิดค้นมามากกว่า 15 ปี โดยใช้การผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา สารกระตุ้นสูตรเร่งการเกิดสารกฤษณา ด้วยเทคนิคการฉีดสารกระตุ้นของทรีด้อม ที่เป็นสูตรลับเฉพาะหนึ่งเดียวของบริษัท และได้ทำการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสารดังกล่าวทำให้ไม้กฤษณาเกิดสารกฤษณาได้ภายใน 1-2 ปีเท่านั้น โดยที่ได้ไม้กฤษณาคุณภาพดีไม่ต่างจากต้นกฤษณาที่เกิดสารตามธรรมชาติ