การรับรองของเรา

ISO 9001 : 2015

บริษัทรีด้อม ได้รับการยอมรับจาก ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพระดับสากลและเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อผลิตน้ำมันกฤษณาที่มีคุณภาพโดยที่ยังคงรักษาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมไว้ มากกว่านั้นเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในเรื่องของการจัดหาน้ำกฤษณาให้กับลูกค้าอย่างมั่นคงตลอดทั้งปี

IFEAT Membership

ในปีพ.ศ. 2555 บริษัททรีด้อมเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก The International Federation of Essential Oils and Aroma Trades (IFEAT) ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันกฤษณาอย่างเป็นทางการ

Thailand Halal Certification

บริษัททรีด้อมได้รับการรับรองจากมาตรฐานฮาลาล(Halal)ซึ่งออกโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Green Industry

ในปีพ.ศ. 2557 บริษัททรีด้อมได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว(Green Industry) ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว(Green Activity) ซึ่งแสดงถึงการดําเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมได้สําเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม