Wold Perfumary Congress 2012

วันเด็กแห่งชาติ – เอเชีย ฟอเรสตรี้ มอบอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียน

คุณฐิตาภา โรจนปัญญากุล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เอเชีย ฟอเรสตรี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือทรีด้อมกรุ๊ป และพนักงานบริษัทฯ มอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องเขียนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา

Leave a Comment