รับสมัครพนักงาน ด่วน!!

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสวน จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี-โท ทางด้านการเกษตร มีประสบการณ์ ในการบริหารจัดการสวน
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 35-45 ปี
หน้าที่ : วางแผนการผลิตวัตถุดิบไม้กฤษณา ตั้งแต่เตรียมการปลูก บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการขนส่งถึงโรงงาน จัดทำงบประมาณและควบคุมคุณภาพใช้งบประมาณของฝ่ายสวน วางแผนและจัดทำงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านวัตถุดิบไม้กฤษณา ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคากรในสายบังคับบัญชา ฯลฯ

ตำแหน่ง วิศวกรประจำโรงงาน จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) หรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) หรือ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
อายุ : ตั้งแต่ 25-30 ปี
• เพศ : ชาย/หญิง
หน้าที่ : ควบคุมและกำกับดูแลงานในกระบวนการผลิตน้ำมันจากไม้กฤษณา และงานซ่อมบำรุงโรงงาน ทั้งกระบวนการผลิต

ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 5 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เกิน 40 ปี
หน้าที่ : ดูแลควบคุมอุณหภูมิ หม้อต้มน้ำมันกฤษณา หมักไม้,บดไม้,ตักกาก,สับไม้,ผ่าไม้, และอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ตำแหน่งพนักงานฝ่ายสวน จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เกิน 40 ปี
หน้าที่ : ดูแลบำรุงรักษา ให้น้ำแปลงไม้กฤษณา ตัดหญ้า,ใส่ปุ๋ยต้นกฤษณา และอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดอื่นๆ

• เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
• บ้านพักพนักงาน
• ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ ณ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
• ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ วันหยุดพักผ่อนประจำปี โบนัสปลายปีตามผลประกอบการของบริษัทฯ

สามารถแนบไฟล์ resume ส่งถึงเราได้(ขนาดไม่เกิน 2.5 mb)

รหัสยืนยัน: captcha

ส่งถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ อีเมล์: hr@treedom.com | thanida.w@treedom.com โทร: 02 258 1870 , 039 518 166