รับสมัครพนักงาน ด่วน!!

ตำแหน่งที่รับสมัคร

• ผู้จักการฝ่ายสวน – จำนวน 1 อัตรา
• วิศวกรประจำโรงงาน – จำนวน 1 อัตรา
• ฝ่ายประสานงาน – จำนวน 2 อัตรา
• ช่างซ่อมบำรุง – จำนวน 2 อัตรา
• พนักงานรายวันโรงงาน – หลายอัตรา
• พนักงานรายวันสวน – หลายอัตรา

รายละเอียดอื่นๆ

• บ้านพักพนักงาน
• ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ ณ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
• ประกันสังคม

แนบประวัติส่วนตัว

ส่งถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อีเมล์: hr@treedom.com | thanida.w@treedom.com
โทร: 02 258 1870 , 039 518 166