Treedom awarded Thailand Trust Mark (TTM)

ทรีด้อม รับมอบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (ไทยแลนด์ ทรัสท์ มาร์ค)

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าส่งออก Thailand Trust Mark (ไทยแลนด์ ทรัสท์ มาร์ค) แก่บริษัท ทรีด้อม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายวรวิทย์ จันทรวิโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนรับมอบ

เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันกฤษณาและเครื่องหอมจากน้ำมันกฤษณา ในเครือทรีด้อมกรุ๊ป เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศไทย ที่มีมาตรฐานในระดับสากล ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันกฤษณาอันดับหนึ่งของประเทศไทย เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำมันกฤษณารายแรกและรายเดียวที่ได้รับการรับรอบเครื่องหมาย Thailand Trust Mark (ไทยแลนด์ ทรัสท์ มาร์ค) สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั่วโลก ณ ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

เกี่ยวกับ THAILAND TRUST MARK

ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK) เป็นตราสัญลักษณ์ที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า เป็นการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย จึงเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่งให้ผู้ผลิต เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพราะสินค้าที่ได้รับการติดตราสัญลักษณ์นี้ จะต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล เมื่อผู้บริโภคนำสินค้าไปใช้ ก็จะตระหนักถึงคุณค่าและคุณภาพของสินค้าที่ตนเองได้รับ ซึ่งนำไปสู่ความประทับใจในสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์นี้ และจะเกิดการมองหาตราสัญลักษณ์นี้ในกลุ่มผู้บริโภค ทำให้ผู้ผลิตเกิดความได้เปรียบทางการตลาด และสร้างความสำเร็จด้านยอดขาย ไม่เพียงในประเทศไทย แต่ไปไกลถึงทั่วโลก