“ทรีด้อม” บริษัทส่งออกน้ำมันกฤษณาอันดับหนึ่งของไทย

จาก “รายงานอุตสาหกรรมน้ำมันกฤษณาในประเทศไทย” ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลจิคอล [Technological University] ประเทศพม่า ซึ่งรายงานดังกล่าวแสดงข้อมูลของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันกฤษณาของไทย โดยการนำเสนอภาพรวมตลาดน้ำมันกฤษณาทั้งค้าปลีก และค้าส่ง รวมไปถึงแนวโน้ม และโอกาสในการก้าวสู่ตลาดหลักแถบตะวันออกกลาง และตลาดน้ำหอมระดับโลก อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่า “ทรีด้อม” เป็นบริษัทอันดับหนึ่งในการส่งออกน้ำมันกฤษณาของไทย (ประเภทบริษัท) และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันกฤษณาแบบครบวงจร โดยมีตั้งแต่โรงเรือนเพาะชำ การ บริหารจัดการแปลงปลูกของตนเอง พร้อมการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันกฤษณาอย่างเต็มรูปแบบ

 

ทั้งนี้สามารถอ่านและดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ ดาวน์โหลด

Leave a Comment