ทรีด้อม ชวนสัมผัสวิถีชุมชนบางกะเจ้า – ปอดสีเขียวใกล้เมืองกรุง

ทรีด้อม ช่วนลูกค้าสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวบางกะเจ้า พื้นที่สีเขียวแห่งใหญ่ ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สุดท้ายก็ไม่ผิดนัก โดยทรีด้อม ร่วมกับกลุ่ม รักษ์บางกะเจ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก 6 ตำบลของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการร่วมอนุรักษ์วิถีชุมชน และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน อีกทั้งบางกะเจ้าแห่งนี้ ยังมีต้นลำพูยักษ์ ที่เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าหิ้งห้อยตัวน้อยอีกด้วย

นอกจากจะได้ฟังบรรยายความสำคัญของคุ้งบางกะเจ้าที่มีต่อกรุงเทพมหานครแล้ว ทรีด้อมก็ยังจัดกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้าได้ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการไปกับการมัดย้อมกระเป๋าด้วยสีธรรมชาติจากลูกจาก ที่ให้สีโทนน้ำตาล-ส้ม สร้างความสนุกสนานที่สอดแทรกไปด้วยความรู้อย่างลงตัว

 

1258841

1258846

1258847

1258842