คุณสุจินันต์ รัตนเดชา

คุณสุจินันต์ รัตนเดชา

(นักวิชาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์)

“เราเป็นคนชอบธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้อยู่แล้ว และทราบว่ามีโครงการลักษณะนี้อยู่ จนมาพบทรีด้อมในงานแสดงสินค้างานหนึ่ง จึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จนมั่นใจในความคุ้มค่า และความสมเหตุสมผลของโครงการ จึงตัดสินใจร่วมโครงการกฤษณา ซึ่งเรารู้สึกมีความสุขมาก เพราะได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ”

Leave a Comment