คุณสมจิต รถทอง

คุณสมจิต รถทอง

(ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

“รู้จักทรีด้อมจากงานสมาร์ทมันนี่ค่ะ โดยในงานก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ จึงทำให้เข้าใจโครงการกฤษณา และตัดสินใจร่วมโครงการตั้งแต่ในงานเลยค่ะ และก็ให้ความสนใจโครงการนี้เรื่อยมา ในด้านความมั่นใจในบริษัททรีด้อม ทางเราเองก็ค่อนข้างมั่นใจ เพราะเพื่อนที่ทำงานก็มีร่วมโครงการกฤษณากับทรีด้อทด้วยเหมือนกัน ซึ่งตัวเองเองก็มีแนะนำเพื่อนต่อๆไปด้วยค่ะ”

Leave a Comment