คุณปิยะลักษณ์ เตรียมพาณิชย์กุล

คุณปิยะลักษณ์ เตรียมพาณิชย์กุล

(ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด และบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด)

“ตอนแรกไม่มั่นใจเลย เพราะไม่เคยรู้จักธุรกิจแบบนี้ มันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเรา แต่หลังจากศึกษาข้อมูล ก็พบว่าบริษัทมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีตลาดใหญ่ที่ต่างประเทศรองรับ จึงได้ตัดสินใจร่วมโครงการกฤษณา และตอนนี้ก็มีครบกำหนดรับซื้อคืนบ้างแล้ว ก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้เรามากขึ้น และรู้สึกถึงความมั่นคง โดยในอนาคตก็จะร่วมโครงการกฤษณาอีกเพราะเชื่อใจทรีด้อมค่ะ”

Leave a Comment