คุณธาดาศักดิ์ ชวนประสิทธิ์

คุณธาดาศักดิ์ ชวนประสิทธิ์ (เจ้าของร้านขายยาแผนปัจจุบัน จังหวัดสุราษฏ์ธานี)

“หลังจากได้ฟังคอนเซ็บต์ธุรกิจของบริษัท ประกอบกับข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ โรงงาน แปลงปลูก รวมถึงตลาดที่รองรับ ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจ และเชื่อถือในบริษัทนี้ อีกทั้งในเรื่องของโครงการที่ดูจับต้องได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ผมมั่นใจในทรีด้อม”

Leave a Comment