คุณสุจินันต์ รัตนเดชา

(นักวิชาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์)

“เราเป็นคนชอบธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้อยู่แล้ว และทราบว่ามีโครงการลักษณะนี้อยู่ จนมาพบทรีด้อมในงานแสดงสินค้างานหนึ่ง จึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม จนมั่นใจในความคุ้มทุน และความสมเหตุสมผลของโครงการ จึงตัดสินใจซื้อแพ็คเกจเลย ซึ่งเรารู้สึกมีความสุขมาก เพราะได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ”