23 เมษายน 2561 74

แม้ว่าจะมีปัจจัยหลายประการที่บ่งชี้คุณภาพของน้ำมันกฤษณาว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ แต่สิ่งที่เป็นที่นิยมที่สุดในการแยกคุณภาพในท้องตลาดคือ กลิ่น สี ความหนืด และความติดทนนาน คุณรู้หรือไม่ว่าในน้ำมันกฤษณานั้นมีสารประกอบทางเคมีหลายชนิดที่สามารถบอกเราได้ว่าน้ำมันกฤษณาแต่ละตัวนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

อ่านต่อ...