ในโอกาสฉลองครบรอบ 8 ปี คุณฐิตาภา โรจนปัญญากุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายเอเชีย ฟอเรสตรี้ แมนเนจเมนท์ ในเครือ เดอะ ทรีด้อม กรุ๊ป ได้ส่งต่อหนังสือมือสองภาษาไทยและอังกฤษจำนวน 888 เล่มให้กับห้องสมุดสีเขียว ห้องสมุดประชาชนต้นแบบเพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในไทยและเอเชีย ภายใต้โครงการ “ปันความรู้ สู่ห้องสมุดสีเขียว” เมื่อเร็วๆนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมด้วยการเพิ่มแหล่งความรู้ในกับสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์เพื่อสร้างความยั่งยืนของบริษัท