คุณขวัญใจ สัจจาธรรม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมด้วย คุณวรวิทย์ จันทรวิโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ ดร.ธีฮาห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการป่าไม้ ของเอเชีย ฟอเรสตรี้ แมนเนจเม้นท์ ในเครือทรีด้อมกรุ๊ป ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายในบูธ งาน World Teak Conference เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านการจัดการป่าไม้ของประเทศ (Plantation Management) ณ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคมนี้