Asia Forestry Image Header

การคัดแยกเกรดน้ำมัน (Grading)

ที่โรงกลั่นน้ำมันของทรีด้อม นอกจากจะสามารถกลั่นน้ำมันกฤษณาแล้ว ยังมีห้องแล็บที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีการคิดค้น พัฒนา และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การคัดแยกเกรด การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้น้ำมันกฤษณาที่มีคุณภาพสูงก่อนถึงมือลูกค้า โดยมีการชี้แจงคุณภาพน้ำมันด้วยการออกเอกสารข้อมูลจำเพาะของสินค้า พร้อมทั้งใบรับรองการวิเคราะห์คุณภาพให้ผู้บริโภคทุกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์

โรงงานกลั่นน้ำมันกฤษณา
การผลิดและแยกสาร
การควบคุมตรวจเชคคุณภาพ