โรงงานผลิตน้ำมันกฤษณาของเรา ถือว่าเป็นบริษัทเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการบริหารจัดการไม้กฤษณาครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โรงงานกลั่นน้ำมันกฤษณาของเราตั้งอยู่ใกล้กับแปลงปลูกต้นกฤษณาในจังหวัดตราด ทำให้ได้เปรียบในด้านการลดต้นทุนการขนส่งและย่นระยะเวลาการผลิต และคงคุณภาพความสดใหม่ของน้ำมันกฤษณา อีกทั้งที่ตั้งของโรงงานมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพน้ำสูง ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษทำให้ขั้นตอนการกลั่นน้ำมันเป็นไปด้วยดี

ปัจจุบัน เอเชีย ฟอเรสตรี้ มีหม้อต้มกลั่นทั้งแบบฟืนและแก๊สทั้งสิ้นจำนวน 119 หม้อ มีกำลังการผลิตน้ำมันกฤษณา 150 กก. ต่อปี และมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตในอนาคต ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 :2008 AJA Registrars และการรับรองอื่นๆรวมถึงรางวัลที่เราได้รับเช่นรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานระบบการจัดการตลอดจนขั้นตอนการผลิตของเรา
[from-send-me-brochure]