Endangered Species of Wild Fauna and Flora or CITES CoP16

การประชุมไซเตสคอป 16

ดร. แอนดรูว สตีล (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือทรีด้อมกรุ๊ปเข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องจาก “ไม้กฤษณา” เป็นหนึ่งในไม้ที่ขึ้นบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส บัญชีที่ 2 เราจึงใส่ใจและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุม CoP16 ในครั้งนี้

Leave a Comment