ทรีด้อม ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตและส่งออกน้ำมันกฤษณาที่พร้อมด้วยเครื่องมือการผลิตต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ควบคุมตั้งแต่การคัดสรรค์เมล็ดพันธุ์จนถึงการขั้นตอนและกระบวนการ การผลิตน้ำมัน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 SOCOTEC ในด้านมาตรฐานการผลิต จึงสามารถรับประกันคุณภาพของการผลิต และการจัดจำหน่ายน้ำมันกฤษณาคุณภาพสูงอย่างเพียงพอ และตอบสนองความต้องการของตลาดทั่วโลกได้เป็นอย่างดี