Asia Forestry Image Header

ร่วมแบ่งปันความรับผิดชอบ…

ทรีด้อม ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมปลูกป่าทดแทน ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย อาทิ เขาใหญ่ พระประแดง กาญจนบุรี และอื่นๆ

โดยเป็นไปตามนโยบายของ ดร.แอนดรูว สตีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดอะทรีด้อมกรุ๊ป ซึ่งผู้ก่อตั้งมูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ (Plant A Tree Today Foundation) มีเป้าหมาย เพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศที่ถูกทำลาย ด้วยการปลูกป่าทดแทนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ยังพยายามทำงานเพื่อแก้ปัญหาความยากจน รวมถึงการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับเยาวชนและชุมชนอีกด้วย

Social Responsability
Social Responsability

อีกส่วนสำคัญที่ทรีด้อม ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือการเป็นผู้สนับสนุนมูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ (Plant A Tree Today Foundation) ในโครงการ “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น” โดยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2548 นอกจากนี้ทรีด้อมยังมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

โครงการปลูกป่ามเหสักข์
มอบหนังสือแก่ห้องสมุดสีเขียว ในโครงการ
มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดตราด

นอกจากนี้ ทรีด้อมยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมาย เพื่อช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคหนังสือในโครงการ “ปัน ความรู้สู่ห้องสมุดสีเขียว” และการมอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด