เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย – น้ำมันกฤษณา (สื่อสารภาษาอารบิค)

ข้อมูลทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ตามกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าน้ำมันกฤษณา และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง รวมถึงการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายตามเป้าหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
• วิเคราะห์/เฟ้นหาลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิมในกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสในการใช้น้ำมันกฤษณาที่ระดับการซื้อจำนวนมาก (Wholesale)
• ริเริ่มและสานต่อแผนการทำงานเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง
• วิเคราะห์กลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อรักษายอดขายตามเป้าหมาย
• กำหนดและควบคุมงบประมาณร่วมกันภายในแผนก
• เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเดิม รวมถึงเพิ่มยอดขายจากลูกค้าใหม่
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว

คุณสมบัติ:
• มีใจรักการขาย พูดคุยติดต่อลูกค้า
• สื่อสารภาษาอารบิกในระดับดีมาก
• เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
• ประสบการณ์ในด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี
• มีความมั่นใจ และเข้ากับสังคมได้
• มีใจรักงานบริการและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• สามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft word, Microsoft excel, Power point
• หากมีประสบการณ์ในการติดต่อกับตลาดตะวันออกกลางและน้ำมันกฤษณาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดอื่นๆ
• เงินเดือน และคอมมิสชั่นสูง
• ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารบี.บี อโศก
• ประกันกลุ่ม/ประกันสังคม
• ท่องเที่ยวประจำปี

แบบฟอร์มแนบประวัติส่วนตัว

รหัสยืนยัน: captcha

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
อีเมล์: hr_recruitment@treedom.co.th
โทร: 02 259 6455 ต่อ 302