ฐิตาภา โรจนปัญญากุล

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

คุณฐิตาภาได้มีประสบการณ์ในธุรกิจทางการเงินมานานกว่า 20 ปี ก่อนเข้าร่วมเดอะทรีด้อมกรุ๊ป คุณฐิตาภาผ่านการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆ เช่น บริษัท เอไอเอ และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อกล่าวถึงบทบาทของผู้อำนวยการฝ่ายขายคุณฐิตาภามีประสบการณ์ที่น่าสนใจที่จะแบ่งปัน เมื่อประมาณ 8 ปีที่ผ่านมาคุณฐิตาภาได้เล็งเห็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นในตลาดไม้กฤษณาแล้วได้สร้างกระแสให้กับการลงทุนปลูกไม้กฤษณาในเมื่องไทย ตั้งแต่นั้นมาคุณฐิตาภาได้บริหารดูแลลูกค้าเกือบ 2,000 ราย