คุณเสาวลักษณ์ อภิพรสกุล (อาชีพอิสระ)

ซื้อแพ็คเกจต่อเนื่องมา 9 ครั้ง และชวนเพื่อนๆ มาซื้อด้วย เพราะเห็นถึงผลตอบแทนที่มากกว่าการออมแบบอื่น..

“เริ่มจากที่เรากำลังมองหาช่องทางการลงทุนอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคาร หรือกองทุนที่ลงทุนอยู่ จนได้มารู้จักกับทรีด้อม ในงาน SME ที่แฟชั่นไอส์แลนด์ จึงได้ทำความรู้จักกับบริษัท และศึกษาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม อีกทั้งทางบริษัทยังมีการพาไปเยี่ยมชมโรงงาน และแปลงปลูก ทำให้เรามั่นใจ และเลือกออมกับทรีด้อม โดยที่ผ่านมาก็ซื้อแพ็คเกจต่อเนื่องเรื่อยมา และก็มีชวนเพื่อนๆ มาซื้อด้วยกัน เพราะเห็นถึงผลตอบแทนที่ได้มากกว่าการออมแบบอื่นค่ะ”