คุณศุภกานต์ สุวรรณเจริญ (พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน)

..ได้รับเงินคืน และซื้อแพ็คเกจต่อเนื่องมาหลายครั้งแล้ว..

“ก่อนหน้านี้เคยลงทุนด้วยการฝากเงินกับธนาคาร ซื้อสลากออมสินบ้าง ซื้อหุ้นบ้าง แต่พอมาเจอโครงการการออมเงินด้วยการซื้อต้นกฤษณาของที่นี่ก็ตัดสินใจซื้อเลย เพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่ามาก และได้เงินคืนแน่นอน และเราเห็นว่า Product ของบริษัทนี้มีคู่แข่งน้อย ความต้องการไม้หอมกฤษณาก็อยู่ในกลุ่มชาวอาหรับที่มีกำลังซื้อสูง ทำให้ธุรกิจนี้ไปได้ดี และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก”

“ที่ผ่านมาซื้อโครงการเพิ่มเกือบทุกเดือนเพราะเชื่อมั่นในทีมงานที่เป็นมืออาชีพ ไม่เอาเปรียบลูกค้า มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และระยะเวลาการออมก็ไม่ยาวนานเกินไปด้วยค่ะ”