มร.สตีฟ กริฟฟิน (ยืนกลาง แถวที่ 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทรีด้อม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 โดยมอบทุนการศึกษา จำนวน 21 ทุน ให้แก่เยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งเป็นที่ตั้งของแปลงปลูกและโรงงานกลั่นน้ำมันกฤษณาของทรีด้อม เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้มีโอกาสทางการศึกษาอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต และครอบครัวที่ดีในอนาคต ณ แปลงปลูกโครงการบ้านเจียร อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด