เดอะทรีด้อมกรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 และมีความชำนาญพิเศษด้านการดูแลแปลงปลูกต้นกฤษณา โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตน้ำมันกฤษณาที่พร้อมด้วยเครื่องมือการผลิตต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ควบคุมตั้งแต่การคัดสรรค์เมล็ดพันธุ์จนถึงการขั้นตอนและกระบวนการ การผลิตน้ำมัน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 AJA Registrars ในด้านมาตรฐานการผลิต

จึงสามารถรับประกันคุณภาพของการผลิต และการจัดจำหน่ายน้ำมันกฤษณาคุณภาพสูงอย่างเพียงพอ และตอบสนองความต้องการของตลาดทั่วโลกได้เป็นอย่างดี